หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ชิษณุพงษ์ นำทีมปืนยาวลุยแพร่เกมส์

Author by 20/05/14No Comments »

     thainews180     ฝ่ายยิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดทัพนักแม่นปืน ประเภทปืนยาวชาย  เตรียมลงล่าเหรียญ “เมืองแพร่เกมส์” มอบ ชิษณุพงษ์ นำทัพ

นายทวีเกียรติ เชาวน์วิทยางกูร หนึ่งในทีมงานวางตัวนักกีฬายิงปืนเชียงใหม่ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขัน “เมืองแพร่เกมส์”กีฬาแห่งชาติภาค5 ครั้งที่43 ที่จังหวัดแพร่ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2557 เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการวางตัวนักแม่นปืน ในประเภทปืนยาว ได้วางตัวนักกีฬาเรียบร้อยแล้วดังนี้

ปืนยาวอัดลมชาย ทีมA ชิษณุพงษ์ ภูรีโรจน์,นิติพงษ์ น้อยพยัคฆ์,ณัฐกิตติ์  นิปัจการนันท์, ทีมB ณัฏฏกรณ์ นิปัจการนันท์,เอกชัย อิงเมือง,นินัทธ์ กิตติประภัสสร ทีมC มี วิชิตภัย เพ็งรัตนา,กฤตภาส กิตติประภัสสร,วุฒิศักดิ์ นุราช บุคคลมี พรชัย ไพรธรรมครอง,และมานะชัย โปร่งปัญญา

ปืนยาวท่านอนชาย ทีมA ชิษณุพงษ์ ภูรีโรจน์,ฤทธิเดช อาภรณ์,วิชิตภัย เพ็งรัตนา, ทีมB นินัทธ์ กิตติประภัสสร,ทวีเกียรติ เชาวน์วิทยางกูร,กฤตภาส กิตติประภัสสร, บุคคล วุฒิศักดิ์ นุราช และเทพฤทธิ์ ภักดีกุล,

ปืนยาว3ท่าชาย ทีมA ชิษณุพงษ์ ภูรีโรจน์,วิชิตภัย เพ็งรัตนา,วุฒิศักดิ์ นุราช, ทีมB  กฤตภาส กิตติประภัสสร,นินัทธ์ กิตติประภัสสร,ลภัส ตากากุล

สำหรับทีมยิงปืน ประเภทปืนยาว ของจังหวัดเชียงใหม่ชุดนี้ ทางฝ่ายมั่นใจว่า จะได้สิทธิ์ ไปร่วมดวลเป้า “นครราชสีมาเกมส์”ทุกประเภท เพราะ นักกีฬายิงปืนยาวของเชียงใหม่ชุดนี้ผ่านการแข่งขันในระดับชาติและ ได้ทำการฝึกซ้อมมานาน.