หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ทัศนัยประธานจับติ้ว ฟุตบอล-ฟุตซอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น”

ทัศนัยจับฉลาก copyแบ่งสายนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล-ฟุตซอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น”ประจำปี 2557 โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมฟุตบอล-ฟุตซอลร่วมงาน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อ 11 ก.ย.57.

          นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อม รองนายกฯคู่ใจ เปิดการแถลงข่าวและ “จับติ้ว” การแข่งขันฟุตบอล-ฟุตซอล “เทศบาลนคร   เชียงใหม่โอเพ่น”

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอล “เทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น” ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ ศูนย์เยาวชน ประชาชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน  โดยมี ผู้แทนทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่นอายุร่วมรับฟัง  หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง เป็นการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมี นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล อาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นฝ่ายดำเนินการ สำหรับผลการจับฉลากแบ่งสาย

ฟุตบอลรุ่นอาวุโส มีส่งแข่งขัน 8 ทีมแบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม เพื่อนสุชาติ,ดารารัศมี,เทศบาลนครเชียงใหม่,หนุ่มน้อย, สายที่ 2 มีทีม อิสาน-รักษ์ยุติธรรม,ฟองแก้ว,สันกำแพง,แม่ริม ในการแข่งขันประเภทอาวุโส จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-15 ตุลาคม 2557 รุ่นอายุ 12 ปี มีส่งแข่งขัน 9 ทีม แบ่งออกเป็น 3 สายๆที่ 1 มีทีม สันป่าตอง,โป่งน้อย,ช่องฟ้า-ซินเซิง, สายที่ 2 มีทีม    ปรินส์รอยฯ,สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ,เชียงใหม่   เอฟซีอะคาเดมี่,สายที่ 3 มีทีม เทศบาลนครเชียงใหม่,มงฟอร์ต,ไทยเดนมาร์ก, รุ่นอายุ 14 ปึ มีส่งแข่งขัน 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มี เทศบาลนครเชียงใหม่,วชิราลัย,ปรินส์รอยฯ สายที่ 2 มีทีม มงฟอร์ต,เชียงใหม่เอฟซีอะคาเดมี่,ทรายตะวันอะคาเดมี่,รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี แข่งขันวันที่ 13-27 กันยายน 2557

ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี มีส่งแข่งขัน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม วชิราลัย,สายบัวคลับ,โป่งน้อย,หนองป่าครั่ง, สายที่ 2 มีทีม ปรินส์รอยฯ,ทรายตะวันอะคาเดมี่,เทศบาลนครเชียงใหม่, วชิรวิทย์(ประถม) รุ่นอายุ 14 ปี มีส่งแข่งขัน 8 ทีมแบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม ทรายตะวันอะคาเดมี่,เมตตาศึกษา,ปรินส์รอยฯ,เทศบาลนครเชียงใหม่, สายที่ 2 มีทีม วชิราลัย,สายบัวคลับ, เทพบดินทร์,โป่งน้อย, รุ่นอายุ 16 ปี มีส่งแข่งขัน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม ปรินส์รอยฯ,วชิรวิทย์,เทศบาลนครเชียงใหม่,ทรายตะวันอะคาเดมี่,สายที่ 2 มีทีม วชิราลัย,เมตตาศึกษา,มุสลิมเชียงใหม่,เทพบดินทร์ จะทำการแข่งขันวันที่ 27 กันยายน-2 ตุลาคม 2557

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ในฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี เดิมมีทีมสมัคร 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย แต่มีทีมสมัครเพิ่ม 1 ทีม เป็น 9 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้แบ่งออกเป็น 3 สายๆละ 3 ทีม ดังนั้น จึงต้องมีการปรับโปรแกรมใหม่ แล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ ทีมต่างๆทราบต่อไป. ส่วนรุ่นอายุอื่นๆ แข่งขันตามตุ๊กตาที่วางไว้.