หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

นักกีฬาสปอร์ตฮีโร่17คนลุยอลป.

Author by 22/07/16No Comments »

17 นักกีฬาจากโครงการ “สปอร์ตฮีโร่” ได้โควตาติดทีมร่วมทัพโอลิมปิกเกมส์ 2016 ลุยบราซิล

สกล

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองรีโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 5 – 21 สิงหาคม 2559 ขณะนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 52 คน จาก16 ชนิดกีฬา ในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาจากโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด“สปอร์ต ฮีโร่” จำนวน 17 คน จาก 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

1. มวยสาลกสมัครเล่น 1 คน ได้แก่ เรืออากาศตรี วุฒิชัย มาสุข รุ่น 64กก. ชาย, 2. เทควันโด 3 คน ได้แก่ น.ส.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่น 49กก. หญิง, นายเทวินทร์ หาญปราบ รุ่น 59 กก. ชาย, น.ส.พรรณภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก. หญิง, 3.เทเบิลเทนนิส 2 คน ได้แก่ สุธาสินี เสวตรบุตร ประเภทหญิงเดี่ยว, ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล ประเภทชายเดี่ยว, 4.จักรยาน 1 คน ได้แก่ จุฑาธิป มณีพันธุ์ ประเภทถนน 5. ยูโด 1คน ได้แก่ คุณาธิป เยี่ยอ้น รุ่นมากกว่า 100 กก.ชาย , 6. ยกน้ำหนัก 9คน ได้แก่ โสภิตา ธนสาร รุ่น 48 กก. หญิง, สุกัญญา ศรีสุราช รุ่น 58กก. หญิง, พิมศิริ ศิริแก้ว รุ่น 58 กก. หญิง, ศิริภุช กุลน้อย รุ่น 63 กก. หญิง, วิทูรย์ มิ่งมูล รุ่น 56 กก. ชาย, สินธุ์เพชร์ กรวยทอง รุ่น 56 กก. ชาย, ไตรรัตน์ บุญสุข รุ่น 69 กก. ชาย, จตุภูมิ ชินวงค์ รุ่น 77 กก. ชาย และศรัท สุ่มประดิษฐ รุ่น 94 กก. ชาย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท. ได้วางแนวทางเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ สปอร์ต ฮีโร่ ทั้งหมดใน 4 ด้าน ประกอบด้วย1.การคัดเลือกชนิดกีฬา 2.การคัดเลือกนักกีฬา 3.การพัฒนานักกีฬา และ 4.การติดตามประเมินผลนักกีฬา เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาสามารถก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับนานาชาติได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ และในการเดินทางไปแข่งขัน “รีโอเกมส์” ครั้งนี้ กกท. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการแข่งขัน ตลอดจนเก็บสถิติต่างๆ ไว้รอบด้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มศักยภาพให้นักกีฬาอย่างเหมาะสมต่อไป.