หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

บอลกีฬาทัวร์นาเมนท์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ สพล.ชม.เปิดสนามกับมช.

Author by 7/03/15No Comments »

    ผู้บริหารร่วมแถลง copy      ฟุตบอล “แชมป์เก่า” สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดสนามกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “เจ้าภาพ”กีฬาทัวร์นาเมนท์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5  โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่ 11 มหาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าว

หลังจากนั้น เป็นการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง สำหรับการจับฉลากฟุตบอลชาย มีทีมส่งแข่งขัน 9 มหาวิทยาลัย แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มี มหาวิทยาลัยแม่โจ้(รองแชมป์), มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, สายที่ 2 มีทีม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่(แชมป์เก่า),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหา    วิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับคู่เปิดสนามวันที่ 21 มีค.เวลา 16.00 น. จะเป็นการพบกันระหว่าง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่(แชมป์เก่า) พบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เจ้าภาพ) ส่วนในเวลา 13.00 น. จะเป็นการ   พบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น พบกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วอลเลย์บอลหญิงมีส่งแข่งขัน 10 มหาวิทยาลัย แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มี มหาวิทยาลัยพายัพ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,และมหา     วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สายที่ 2 มีทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สถาบันพัฒนศิลป์,มหาวิทยาลัยแม่โจ้(แชมป์เก่า)และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 21 มีค. 2558 หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันจะเป็นการพบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพายัพ พบกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.