หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

บ้านวังธารคว้าแชมป์ ตะกร้อลวงเหนือเกมส์

Author by 22/03/16No Comments »

         thainews180       เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาประชาชน “ลวงเหนือเกมส์” ครั้งที่ 18 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลวงเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน “ลวงเหนือเกมส์”ครั้งที่18 ขึ้น โดยเชิญ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นักกีฬาจากทุกหมู่บ้าน ในตำบลลวงเหนือร่วมการแข่งขัน

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาประชาชนลวงเหนือเกมส์ ครั้งที่ 18 เริ่มจัดการแข่งขัน มาตั้งแต่วันที่  20  ก.พ. 2559 โดยใช้ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลวงเหนือ  และสนามกีฬาโรงเรียนชลประทานผาแตก  จัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา อันมี

ฟุตบอลประชาชน 7 คน,  ฟุตบอลเยาวชนอายุ 14 ปี 7 คน,  วอลเลย์บอลชาย – หญิง,เซปักตะกร้อ,เปตองชาย – หญิง โดยในวันที่ 19 มี.ค.ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามีขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้าน  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  และการประกวดกองเชียร์   โดยผู้ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด มีดังนี้ วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ หมู่ที่  2  บ้านตลาดใหม่,  วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ หมู่ที่  4  บ้านลวงเหนือ,เซปักตะกร้อชนะเลิศ หมู่ที่  8  บ้านวังธาร, เปตองชาย ชนะเลิศ หมู่ที่  5  บ้านลวงเหนือ,  เปตองหญิง ชนะเลิศหมู่ที่  5  บ้านลวงเหนือ,ฟุตบอลเยาวชนอายุ 14 ปี ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ, ฟุตบอลประชาชน ชนะเลิศ หมู่ที่ 3บ้านเมืองวะ  และการประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร.