หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ประชุม…

Author by 15/09/12No Comments »

ประชุม…นายรุจิรา เปรมานนท์ ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุม หารือและจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เกี่ยวกับมาตรฐานสโมสรฟุตบอลอาชีพ งบประมาณสำหรับองค์กรกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมอาคารหอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเมื่อ 13 ก.ย.55.