หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ประชุม..

Author by 30/09/12No Comments »

ประชุมนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานเทคนิคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”เชิญรองประธานฯ เลขานุการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการทำงานของฝ่ายเทคนิคกีฬา ณ ห้องทำงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 27 ก.ย.55.