หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งการกุศล กาวิละมินิมาราธอน

         1ผู้ชนะผู้ชนะการแข่งขันวิ่งการกุศล กาวิละมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 82 สิงหามหาราชินี ถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกับ ผู้บริหาร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นที่ระลึก หลังจากรับรางวัล ณ บริเวณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่.