หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวกีฬา

พลศึกษาสอบเข้าแล้ว

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180       นักเรียนแห่เข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วม 500 คน รับได้ 3 คณะ ไม่เกิน 250 คน

ตามที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาต่อ สถาบันการพลศึกษาในคณะต่างๆ อันมี คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยเปิดสอบข้อเขียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสอบปฏิบัติในวันที่ 1 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคเหนือสมัครเข้าสอบแข่งขัน ประมาณ 500 คน ทั้ง 3 คณะ แต่ปรากฏว่า ทางสถาบันสามารถรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 250 คน

สำหรับนักกีฬาที่สอบผ่าน จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบิติ โดยการสอบภาคปฏิบัติ จะมีอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปฏิบัติ เป็นผู้สอบเอง ซึ่ง ผู้สอบผ่าน จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทาง สถาบันกำหนด และ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จะประกาศผลสอบ ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งนักเรียนที่สอบเข้า ติดตามดูผลการสอบได้.