หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

มมร.ล้านนาเจ้าภาพกีฬาสัมพันธ์

Author by 9/01/16No Comments »

            thainews180    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 “ล้านนาเกมส์”

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มกราคม เปิดเผยว่า ในระหว่าง วันที่ 16-17 มกราคม 2559 มหาวิทยัย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 “ล้านนาเกมส์” ขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สนามกีฬาสโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยจะมี มหาวิทยาลัยในเครือข่าย มมร. จำนวน 11 มหาวิทยาลัย อันมี มมร.ส่วนกลาง, วิทยาเขตล้านนา,วิทยาเขตร้อยเอ็ด,วิทยาเขต     อิสาน-ขอนแก่น,วิทยาเขตศรีล้านล้าง จ.เลย, วิทยาเขต มวก.พระนครศรีอยุธยา, วิทยาเขต    สิรินธร นครปฐม,วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ยโสธร, วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์,   มหาประชาบดี เถรีวิทยาบัย จังหวัดนครราชสีมา

กีฬาที่จะทำการแข่งขันมี 6 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์บอลชาย-หญิง, เซปักตะกร้อ เปตอง และ แบดมินตัน สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน จะใช้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสถานที่เดการแข่งขัน ส่วน สถานที่ปิดการแข่งขัน จะใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามแข่งขัน  สำหรับประธานเปิดการแข่งขัน เชิญ นายบุญเลิศ     บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเปิดการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้ จะมีนักกีฬา และบุคลากร ร่วยมแข่งขัน จำนวน 1,500 คน ในวันที 12 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมเตรียมแผนงาน ณ ห้องประชุมวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่.