หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ร.ร.กีฬาชม.เปิดรับนร. เดือน มกราคม 2559

Author by 29/04/15No Comments »

 thainews180         โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ เปิดรับนักเรียน เข้าเรียน เดือนมกราคม 2559 ประเดิมปีแรก รับ ม.1  รุ่นแรกจำนวน 60 คน

นายยุทธพร วงศ์วิชิต ผู้ประสานงานโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่     กรมพลศึกษา อนุมัติให้เปิดโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ขึ้น โดยใช้สถานที่ ศูนย์ท่องเที่ยว  และกีฬาอำเภอสันป่าตอง เป็นสถานที่ตั้ง    ส่วนการเรียนการสอน นอกจากวิชาสามัญ   แล้ว ยังเปิดสอนกีฬาอีก 8 ชนิดกีฬา ซึ่ง    ขณะนี้ ได้ดำเนินการ ทั้งก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนกีฬาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

อาคารเรียน จะเสร็จสมบูรณ์ ใน เดือนตุลาคม 2558  หอพักนักเรียน อาคารโรงซักรีด โรงอาหาร  จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2558  จะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียน ในเดือน มกราคม 2559 โดย รับนักเรียนระดับชั้น ม.1 รุ่นแรก จำนวน 60 คน 8 ชนิดกีฬา ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนมากแน่นอน และก็คงจะต้องเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าตามจำนวนที่กำหนด.