หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ร.ร.อนุบาลสุมาลีจัดตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1

Author by 9/08/12No Comments »

โรงเรียนอนุบาลสุมาลี จัดแข่งขันเซปักตะกร้อ “สุมาลีคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลสุมาลี

         นายภควัต สุกันธา เปิดเผยว่า ในวันที่ 8-9 กันยายน 2555 โรงเรียนอนุบาลสุมาลี จะจัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ “สุมาลีคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีมเดี่ยวชาย รุ่นประชาชนทั่วไป และ ประเภททีมเดี่ยวอาวุโสชาย รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป นักกีฬาทีมชาติ ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ตรังเกมส์จนถึงครั้งปัจจุบัน และนักตะกร้อลีก สามารถเข้าร่วมทีมได้ทีมละไม่เกิน 1 คน ส่วนในรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ.2514 จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม จำนวนทั้งสิ้น 7 คน นักกีฬา 5 คน เจ้าหน้าที่ทีม 2 คน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ใบส่งรายชื่อนักกีฬา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักกีฬา และทุกทีมจะต้องแนบเงินค่าสมัคร 300 บาท พร้อมกับค่าประกันทีม 200 บาท ถ้าทีมใดมีการปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้น ออกจากการแข่งขันทันทีพร้อมกับยึดเงินค่าประกัน

รางวัลการแข่งขัน รุ่นประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ3 รับเงินรางวัล 5,000 บาท,รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท,รองชนะเลิศอันดับ2 รับเงินรางวัล 800 บาท,รองชนะเลิศอันดับ3 รับเงินรางวัล 300 บาท

นักกีฬาที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี 119 หมู่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-840039 และ นายภควัต สุกันธา โทร 089-9544640.