หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ลำพูนติดตามงานกีฬาเยาวชน

Author by 7/08/14No Comments »

thainews180             สมาคมกีฬาเมืองเจ้าแม่จามเทวี ประชุมเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน    “หริภุญไชยเกมส์”

                  นายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ ศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์   วงศ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานเทคนิคกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 31 “หริภุญไชยเกมส์” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ชมรมกีฬาต่างๆของจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในการประชุมครั้งนี้นายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการแข่งขันซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปเกินครึ่งแล้ว  นายธัชสุบรรณ เพ็ชร ณ สังกุล ผอ.ศูนย์กกท.กำแพงเพชร ที่มาดูแล  ด้านสนามแข่งขัน ขณะนี้ในเรื่องของสนามแข่งขันค่อนข้างจะสมบูรณ์ยังคงเหลือการปรับปรุงอีกบางสนามเท่านั้น น.ส.ทัศนีย์  ศรีไสว  ผอ.ศูนย์กกท.สุโขทัย ที่เดินทางมาช่วยงาน ได้ชี้แจงความคืบหน้าของคณะกรรมการเทคนิคกีฬา และงบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ คณะกรรมการและชมรมกีฬาต่างๆ   ได้ทราบ   งานทุกด้านขณะนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้ว.