หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สนุกเกอร์ชม.เปิดตัวกก.บริหาร

Author by 7/08/14No Comments »

thainews180              ฝ่ายสนุกเกอร์สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวคณะกรรมการบริหารฝ่ายอย่างเป็นทางการ “ธงไท”โดดรับหน้าเสื่อประธานฝ่ายเต็มตัว

                 ที่ลานทองสนุกเกอร์ คลับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกีฬาสนุกเกอร์สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารฝ่ายสนุกเกอร์ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประกาศแต่งตั้ง ประธานฝ่ายและคณะกรรมการบริหารฝ่ายชุดใหม่ อย่างเป็นทางการ

สำหรับคณะกรรมการบริหารฝ่าย สนุกเกอร์สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่มี ประธานฝ่าย นายธงไท เทพสุวรรณ  รองประธานฝ่าย นายศวัส ชัยญาติ และ นายบรรเจิด ศรีนวลใหญ่,เหรัญญิก นางจันทร์จิรา ศรีนวลใหญ่,เลขานุการ นางประไพพักตร์ แบ่งสาย, ปฎิคม นายเกียรติภูมิ พงษ์สุวรรณ, กรรมการประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ โสสุข,นายชาติชาย ตราพันธุ์,นายประเสริฐ แก้วทิพย์,นายสุพจน์ แสนหล้า,นายสงกรานต์ อินตาวงศ์,นายภิรมย์ สมเกตุ,นายนันทรัตน์ คงสมัย, และนายพัสกร ปาละศิริ โดยมี นายภูริทัต สืบภา เป็นประชาสัมพันธ์

สำหรับแผนการฝึกซ้อม  ทางฝ่ายสนุกเกอร์ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากนายศวัส ชัยญาติ เจ้าของลานทองสนุกเกอร์คลับ ให้นักกีฬาสนุกเกอร์ ของจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมฟรี ก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆอีกด้วย.