หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สปท.ประชุมร่วมสพล.-รร.กีฬา

Author by 22/03/16No Comments »

         thainews180       คณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)ขึ้นเหนือ ประชุมร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา 4 วิทยาเขตเหนือ และ 3 โรงเรียนกีฬา

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เปิด  เผยว่า ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) จำนวน   10 คน จะเดินทางมาร่วมประชุม 4 สถาบันการพลศึกษาในภาคเหนือ อันมี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่,สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง, สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย    และ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์    และ 3 โรงเรียนกีฬาอันมี โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่,โรงเรียนกีฬาลำปาง และ โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้จะมีรองอธิการบดีสถาบัน       การพลศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 3 แห่ง ร่วมประชุม โดยจะ    ประชุมเวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม นำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับเนื้อหาในการประชุม จะพิจารณาสำรวจ พื้นที่การสร้างมหาวิทยาลัยกีฬา และ เกณฑ์การพิจารณาว่า พื้นที่จังหวัดใดในภาคเหนือ ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างมหาวิทยาลัยกีฬา

โดยคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)จะเดินทางมาถึงเชียงใหม่เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2559 และ เดินทางไปยังสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ โดย ทางวิทยาเขตเชียงใหม่ จะเชิญสักการะพระพุทธศรีบุญเรือง พระพุทธรูปประจำสถาบันฯ และ นำเข้าห้องประชุม โดย ทางคณะสภาปฏิรูปประเทศไทย จะเดินทางกลับเย็นวันที่ 23 มีนาคม 2559.