หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สพล.เชียงใหม่.ใช้งบ ร่วม 4 ล้านลุยลำปาง

Author by 21/05/15No Comments »

      thainews180    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณ ร่วม 4 ล้านบาท ส่งทัพนักกีฬาลุย “พลศึกษาเกมส์”กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 ที่จังหวัดลำปาง

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “พลศึกษาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558 นั้น สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ โดย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีฯจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 450 คน และเจ้าหน้าที่ 70 คน รวมเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  520 คน             ใช้งบประมาณ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 3,500,000 บาท โดยจะใช้เป็นค่าเดินทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่,ค่าที่พักซึ่งจะจัดให้นักกีฬาพักโรงแรม,ค่าประกอบอาหารเลี้ยงนักกีฬา,ค่าชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การฝึกซ้อม

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งหวังทัพนักกีฬาจะทำเหรียญทองอยู่ไม่น่าจะต่ำกว่าอันดับ 4 ของตาราง ซึ่งขณะนี้ ได้แต่งตั้ง ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาชนิ ดต่างๆเพื่อดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้ว โดยกีฬาชนิดใดต้องการที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม ก็จะให้เข้าทำการเก็บตัวที่หอพักนักกีฬาของวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 25588 เป็นต้นไป

ส่วนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนั้น นักกีฬาของสถาบัน จะออกเดินทางล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 วัน และกลับหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น 1 วัน  จะไม่มีการเดินทางไป-กลับ เพื่อที่นักกีฬาจะๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักกีฬาจากวิทยาเขตอื่นๆที่เดินทางมาจาก ทั่วประเทศ ส่วนที่พักนักกีฬานั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ จะให้ เจ้าภาพจัดให้ เพราะวิทยาเขตเชียงใหม่อยู่ใกล้กับวิทยาเขตลำปาง(เจ้าภาพ)ก็จะให้จัดให้วิทยาเขตที่อยู่ไกลๆก่อน แล้วค่อยจัดให้วิทยาเขตเชียงใหม่.