หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฝ่ายกีฬา13 มิ.ย. เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่ง “อุตรดิตถ์เกมส์”

Author by 4/06/15No Comments »

อุตรดิตถ์เกมส์        สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนประชุม คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายกีฬาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์”

พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกมรคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์”ในระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2558 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวม 971 คน เป็นนักกีฬาชาย461 คน นักกีฬาหญิง 338 คน เจ้าหน้าที่172  คน โดยส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา  สมาคมกีฬาจะจ่ายเบี้ยเลี้ยง และ ค่าเดินทางให้แก่ นักกีฬา ทุกคน โดยนักกีฬาจะเดินทางไปเอง ส่วนที่พักนักกีฬาจังหวัด อุตรดิตถ์จะแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบต่อไป หลังจากการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเสร็จสิ้นลง

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วางโครงการไว้ จะประชุม คณะกรรมการบริหาร ประธานฝ่ายกีฬาชนิดต่างที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ที่วางไว้ จะประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ห้องพลบดี 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ โดยในวันนั้น นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน สถานที่พักนักกีฬา เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ให้แก่นักกีฬาทุกชนิดได้ทราบ ส่วนการแข่งขันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะส่งทีมงานของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไปดูแลนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดการแข่งขัน สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะใช้งบประมาณ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 750,000 บาท.