หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สมาคมกีฬา เชียงใหม่ จัดทัพไปดูแลนักกีฬา

Author by 16/06/15No Comments »

  ประชุมสมาคม          สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ส่ง 4 ทหารเสือ เดินทางไปดูแลนักกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  กีฬาแห่งชาติภาค 5  ครั้ง ที่ 44

ที่ห้องพลบดี1สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสามัญสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคม ประธานชมรมกีฬาต่างๆที่ขึ้นตรงกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมระชุม

ในที่ประชุมครั้งนี้ นายกสมาคมกีฬฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะจ่ายเบี้ย ผู้ฝึกสอนคนละ 120 บาท ต่อวันต่อคนให้แก่นักกีฬา คนละ 100 บาท ต่อวันต่อคน ตามวันแข่งขัน นอกจานั้น ยังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปแล้ว เหลือเงินรายได้ ประมาณ 210,000 บาท โดยจะจัดให้เป็นรางวัลนักกีฬาที่ได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬา “นครราชสีมาเกมส์” 60เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ จะนำไปเป็นทุนบริหารสมาคมฯ

สำหรับการเดินทางไปดูแลนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางไปร่วมแข่งขัน กีฬาแห่งชาติภาค5 ครั้งที่44 นั้นในช่วงการแข่งขัน นายกสมมาคมกีฬาจังหวีดเชียงใหม่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงได้มอบหมาย ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผอ.กกท.จังหวัดเชียงใหม่ นายอุดม กาญจนประโชติ และ นายสุเทพ ต่ายทรัพย์ เป็นผู้เดินทางไปดูแลนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่.