หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

สร้างโรงฝึกกีฬาสพล.ชม.ฉลุย

Author by 3/03/16No Comments »

     thainews180           โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และ อาคารหอพักนักกีฬา โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่งวดงานผ่านฉลุย

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ในฐานะประธานตรวจรับงานการ ก่อสร้าง โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  และ โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ เปิดเผยกับฝ่ายข่าวกีฬา      “ไทยนิวส์” ว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้มีการตรวจรับงาน โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์  ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และ อาคารหอพักนักกีฬา โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่

สำหรับการตรวจรับงานในครั่งนี้ ในส่วนของโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สพล. เชียงใหม่ ตรวจรับงานงวดที่ 4 เป็นงาน เสาเข็ม และงานฐานราก ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และในวันที่ 15 มีนาคม 259 จะเป็นการตรวจรับงานงวดที่ 6

ส่วนการตรวจรับงานโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ได้มีการตรวจรับงาน หอพักนักกีฬา งวดที่ 4 ซึ่งงานทุกอย่างเป็นไปตามแผน ซึ่งทางผู้รับเหมา ของทั้งสองแห่ง มั่นใจว่า งานทุกอย่างจะเสร็จตามงวดงาน และสามารถส่งงานได้ตามกำหนดที่ได้ทำแผนงานไว้.