หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

อ่างแก้วเกมส์ พิธีเปิด 1 พ.ค. 57 ประทับใจผู้ชม

Author by 3/05/14No Comments »

     ลั่นกองเปิดแข่งขัน copyขบวนพาเหรดมช. copy 

หมอนิเวศน์กล่าวรายงาน copy

   เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 “อ่างแก้วเกมส์”กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        พิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ มี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงาน  นายปรีชา ประยูรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดแข่งขัน รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญานตน

ในพิธีเปิดการแข่งขัน ในครั้งนี้ การแสดงสร้างความประทับใจ ให้แก่อาคันตุกะผู้มาเยือน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งแผ่นดิน อันอุดมสมบูรณ์สวยงาม ที่ผ่านกาลเวลา และ การต่อสู้มายาวนาน จนรวมเผ่าพันธุ์ไท(ไต)กลุ่มต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน กลายเป็นอาณาจักรล้านนาที่รุ่งเรือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมา ได้มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้พัฒนาสร้างสรรค์และผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั่วโลก มาตลอดระยะเวลา 50 ปี  โดยได้ ร้อยเรียง ผ่านการแสดง ในเรื่องของ “ก้องสนั่นนันทเภรี ศรีสง่า มช. ร่ายลำนำนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สนั่นเภรี ศรีแขกแก้ว องค์เทพเทวามาสู่ขวัญ มช.ร่มแดนช้าง