หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เทเบิลเทนนิสพร้อมลุยงาน คัดเลือกตัวแทน-ชิงแชมป์จังหวัด

Author by 25/03/15No Comments »

 1427103783847 copy           ชมรมเทเบิลเทนนิส  ประชุมกรรมการบริหาร  มอบหมายงานในหน้าที่ให้รองประธานกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ  พร้อมเตรียมการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัด  ส่งเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 และเตรียมจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์จังหวัด  และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง

หลังจาก นายกิตติชนม์(เซียะ) ศิระวุฒิพงศ์ อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสฝีมือดีของเชียงใหม่  ได้รับแต่งตั้งจาก  พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมเทเบิลเทนนิสของสมาคมกีฬาจังหวัดอย่างเป็นทางการแล้ว  นายกิตติชนม์ได้เชิญบุคคลผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานชมรม  เพื่อพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของเชียงใหม่  ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค.นี้   นายกิตติชนม์ได้เชิญคณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมประชุมเป็นครั้งแรก  ที่ห้องอาหารจีน  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  เพื่อแนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาให้รู้จักกัน  พร้อมมอบหมายงานให้รองประธานชมรมรับผิดชอบ คือ นายสุจิตร โนคำ  รับผิดชอบด้านแผนงานจัดการแข่งขัน  และกรรมการผู้ตัดสิน,  นายสมชาย ยันตร์พานิชย์  รับผิดงานด้านประสานงานสถานที่จัดการแข่งขัน,  นายวิสุทธิ์  ต่อเทียนชัย  รับผิดชอบด้านผู้ฝึกสอนนักกีฬา  และ  นายอรรถพันธ์  จงจิรัฐติกาล  รับผิดชอบด้านตรวจสอบ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

จากนั้นที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทั้งประเภทชายและหญิง  เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดส่งเข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติภาค 5 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์รับเป็นเจ้าภาพจัด  โดยเปิดรับสมัครนักกีฬาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  กำหนดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในวันที่ 4 – 6 เม.ย.นี้  ที่โรงฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสของชมรม  ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  เมื่อได้ตัวแทนครบแล้วจะส่งรายชื่อให้สมาคมกีฬาต่อไป  นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการเตรียมการจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่  ในไตรมาสที่ 3 และ 4 หลังจากการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จะได้กำหนดรายละเอียดอีกครั้ง

นายกิตติชนม์แถลงนโยบายการทำงานว่า  จะร่วมกับคณะกรรมการชมรมพัฒนาวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของเชียงใหม่ให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆ ขึ้น  เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาเชียงใหม่ได้ผลิตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าสู่ระดับทีมชาติมาแล้วหลายคน  เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของเชียงใหม่  จะร่วมกันทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถ  โดยจะมีการประสานกับทุกหน่วยงานรวมพลังส่งเสริมวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสเชียงใหม่ไม่ให้ตกต่ำ  จะมีการจัดแข่งขันพัฒนาฝีมือนักกีฬาทั้งระดับประชาชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง.