หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เปิดจันทบูรเกมส์ มี5ชุดการแสดง

Author by 9/03/15No Comments »

จันทบูรเกมส์         พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมมคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์” ในระหว่างวันี่ 16-27 มีนาคม 2558 นั้น ขณะนี้ เจ้าภาพ ได้กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 16 มีนาคม 2558แล้ว  โดยจะเริ่มเวลา 18.00 น. เป้นต้นไป ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี โดยขบวนพาเหรดของนักกีฬาจะเข้าสู่สนามตั้งแต่เวลา 1810 น.เป็นต้นไป ส่วนการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน จะมีทั้งสิ้น 5 ชุดการแสดง คือ ชุดแรก เป็นชุด          “กึกก้อง ร้องชัย สู่จันทบรี” ชุดที่ 2 ชื่อชุด “เกียรติยศ ปรากฏศรี พิธีการ” จะเป็นขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม และขั้นตอนพิธีเปิดการแข่งขัน การแสดงชุดที่ 3 เป็นการแสดงชุด “ใต้ร่มพระบารมี ชาวจันทบุรี สู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน” ชุดที่ 4 เป็นการแสดงในชุด “โชติระวี ระบือไกล ไฟกีฬา” และชุดสุดท้าย เป็นการแสดงในชุด “ท่องฟ้า ท่องสวรรค์ ณ เมืองจันทบุรี” และการจุดคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันได้เริ่มขึ้น

สำหรับในพิธีเปิดการแข่งขันนั้น จัหวัดเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาร่วมเดินพาเหรดในพิธีเปิดจำนวนทั้งสิ้น 51 คน  เป็นนักกีฬาซ๊อฟท์บอล 20 คน,นักกีฬาเซปักตะกร้อ 10 คน นักกีฬา เปตอง 9 คน,กาบัดดี้ 12 คน โดย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จะจัดชุดเดินพาเหรดให้.