หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เปิดตัวปืนสั้นอัดลม ชม. ลุยแพร่เกมส์43

Author by 14/05/14No Comments »

  thainews180        ฝ่ายยิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ วางตัวนักแม่นปืน ประเภทปืนสั้นอัดลม ชาย-หญิง ลุย “เมืองแพร่เกมส์”แล้ว

พ.ต.อ.กัมพล ไชยคำวัง ประธานฝ่ายกีฬายิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ ฝ่ายกีฬายิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะส่งนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน “เมืองแพร่เกมส์”กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 43 ขณะนี้ฝ่ายยิงปืนฯได้วางตัวนักแม่นปืน ในประเภทปืนสั้นอัดลมชาย-หญิงเรียบร้อยแล้ว

นักกีฬายิงปืนสั้นอัดลมชาย ส่งแข่งขันตามสิทธิ์ 3 ทีม และ บุคคลอีก 2 คน ทีมA มี กิจจา พัวกนกหิรัญ,ดนัตร์ สิทธิธัญญ์,เพิ่มพูน ตาปัญญา, ทีมB มาณพ อร่ามจิต,ธีรดล อุปนันท์, วศิน สุขมิลินทร์, ทีมc มี ภูมิ ไวยเนตร,วิชัย กิจมี, ณัฐพล มุกธวัตร ประเภทบุคคล มี ธนพงษ์ เชาวน์วิทยางกูร กับ กรวิทย์ ภัทรกุลเมธา,

นักกีฬายิงปืนสั้นอัดลมหญิง ส่งแข่งขัน 3 ทีม และ 1 บุคคล ทีม A มีภัทรสุดา โซวสง่า,ธนัชพร เชาวน์วิทยางกูร และ ณัฐธิดา รุ่งมงคลกิจ, ทีมB มี รวิชา ขันธราช,ภัทริกา อุทธิยา,เพชรธนาภรณ์ ภัทรกุลเมธา,ทีมC มีเบญจ ขันธราช, พิมพกานต์ เชื้อสุวรรณและวราภรณ์ ยาวิละ ประเภทบุคคลส่ง สุปรีดีพรญ์ พรหมจักร

สำหรับทีมแม่นปืนสั้นอัดลมสาวเชียงใหม่ชุดนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นทีมยิงปืนสั้นอัดลมที่สมบูรณ์แบบ และ วางตัวได้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นอีกทีมยิงปืนหนึ่งที่ ฝ่ายยิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้า ไปลุย “นครราชสีมาเกมส์” กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 ในเดือนธันวาคม 2557 และ ยังมีสิทธิ์คว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง จากการ    แข่งขัน “นครราชสีมาเกมส์”.