หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เผยยอดรายรับรายจ่ายสนาม 700 ปีกำไร 2 ล้านบาท

Author by 21/05/15No Comments »

   สนามกีฆา 700 ปี       เผยยอดรายรับรายจ่ายสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ในปีงบประมาณ 2557 การบริหารงานประสบความสำเร็จ  มียอดเงินรายรับทั้งสิ้น 40 ล้านบาทเศษ  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  เหลือเงินกำไรสุทธิกว่า 2 ล้านบาท  คณะกรรมการพอใจในผลงาน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พ.ค.นี้  ที่ห้องประชุมหอพักนักกีฬา  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  โดยมี  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่  ในฐานะประธานคณะกรรมการ  เป็นประธานการประชุม  นายรุจิรา เปรมานนท์  ผอ.ศูนย์การกีฬาภาค 5 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ  มอบให้ฝ่ายการเงินแถลงงบรายรับ-รายจ่ายการบริหารงานสนาม  ประจำปีงบประมาณ 2557  สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.

โดยมีรายละเอียดของรายรับจากเงินอุดหนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย, รายรับจากการให้บริการห้องพักหอพักนักกีฬา, จากการเช่าใช้สนามกีฬาส่วนต่างๆ,  รายได้ค่าสมัครสมาชิก  และรายได้อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้นตลอดปีงบประมาณ  จำนวน 40,403,044.97 บาท   ส่วนรายจ่ายได้แก่ค่ากระแสไฟฟ้า, ประปา, ค่าจ้างพนักงานดูแลสนามกีฬา  และอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,062,925.76 บาท  เมื่อรวมแล้วรายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน 2,340,119.21 บาท

คณะกรรมการรับทราบและมีความพึงพอใจในการบริหารงานสนามกีฬา  ทั้งที่ในช่วงปี 2557 มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  และปัญหาเกี่ยวกับมลพิษอากาศในเชียงใหม่  ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน  แต่รายได้จากการใช้บริการ  โดยเฉพาะด้านหอพักนักกีฬายังสามารถดำเนินไปด้วยดี  และการบำรุงรักษาสนามกีฬาอยู่ในสภาพที่ดีมาก  มีความสมบูรณ์  พื้นที่เขียวขจี  แม้ว่าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เปิดให้บริการมาใช้งานมานานครบรอบ 20 ปีในปีนี้มีสิ่งชำรุดทรุดโทรมเพียงส่วนน้อย.