หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

เผยเหรียญ15จว.ของภาค5

Author by 21/03/16No Comments »

         thainews180       นักกีฬาเยาวชน จากภาค 5 รวม 15 จังหวัด ได้เหรียญทองรวมทั้งสิ้น 75 เหรียญทอง มีเพียง 3 จังหวัด ที่ไม่มีเหรียญทอง แต่ก็ยังมี เหรียญเงินและเหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ผ่านพ้นไปแล้ว โดย นักกีฬาเยาวชนจากภาค 5 รวม 15 จังหวัดภาคเหนือ ได้เหรียญทองมาทั้งสิ้น 75 เหรียญทอง โดยแยกแต่ละจังหวัดดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 17 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 41 เหรียญทองแดง เชียงราย 10 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง พิษณุโลก 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง,ลำปาง 8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง, นครสวรรค์ 6 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดงสุโขทัย 6 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง,อุตรดิตถ์ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง, แม่ฮ่องสอน 4 เหรียญทอง 7 เหรียญทองแดง, น่าน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง, พิจิตร 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง,พะเยา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง,ตาก 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง,ลำพุน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง เพชรบูรณ์ 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง,กำแพงเพชร 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง แพร่ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง.