หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

แถลงข่าว..

Author by 30/09/12No Comments »

แถลงข่าว…ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผอ.โรงเรีรยนมงฟอร์ต วิทยาลัยแผนกประถม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “มงฟอร์ต สัมพันธ์ 2555”หาเงินรายได้สมทบสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ รร.มงฟอร์ต วิทยาลัยแผนกประถมเมื่อ 27 ก.ย.55.