หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

แบดเชียงใหม่คัดเยาวชน เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 33

Author by 25/07/15No Comments »

   thainews180       ชมรมแบดมินตันสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดคัดเลือกตัวนักกีฬาแบดมินตัน เป็นตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 33

นายเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล ประธานชมรมแบดมินตันสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   แจ้งว่า ทางชมรมฯจะเปิดรับสมัครคัดตัวแทนนักกีฬาแบดมินตัน ทั้งเยาวชน และยุวชน  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2558   โดยกำหนดคุณสมบัติของ นักกีฬาที่จะสมัครคัดตัวดังนี้

รุ่นยุวชนผู้สมัครต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 และต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ กกท. กำหนดไว้และต้องไม่เคยผิดกฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดตัวแทนจากการแข่งขันในรายการที่ผ่านมา  อีกทั้งต้องไม่อยู่ในระหว่าง การถูกลงโทษจาก กกท. หรือ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รุ่นเยาวชน ผู้สมัครต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2541  และอายุต้องไม่ต่ำกว่า 14 ปี (ไม่เกิดหลัง พ.ศ.  2544)และต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ กกท. กำหนดไว้ ต้องไม่เคยผิดกฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดตัวแทนจากการ แข่งขันในรายการที่ผ่านมา  อีกทั้งต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษจาก กกท.  หรือ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558  สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบ สมัคร ชมรมแบดมินตันสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก   วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558  เวลา 13.00 น. เป็นตันไป ณ ชมรมแบดมินตันสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  โรงยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่.