หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกอล์ฟการกุศล6มี.ค.

Author by 3/03/16No Comments »

     thainews180           สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล DARA GOLF CUP ครั้งที่ 3  ในวันอาทิตย์ที่ 6  มีนาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟลานนา เชียงใหม่ Shotgun Start 12.00 น.

นายจรัล ฉัตรเงิน นายกสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย แจ้งถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อเป็น ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนเรียนดี นักเรียน ขัดสน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นของโรงเรียน เพื่อพัฒนาฝีมือนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟ เยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ เชิญ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 การแข่งขันครั้งนี้มีค่าสมัครการแข่งขัน ดังนี้  ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 25,000 บาท   5 คน ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 15,000 บาท  5 คนประเภทบุคคล คนละ 3,000 บาทรางวัลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศประเภททีม รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศประเภททีม รับถ้วยรางวัล เกียรติยศของ ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยรางวัล ชนะเลิศ Overall Low Gross รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายเจตน์ สะสะรมย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1รางวัลชนะเลิศ Fight Aรางวัลรองชนะเลิศ Fight Aรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Fight A รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ผู้ปกครอง สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทยรางวัลชนะเลิศ Fight Bรางวัลรองชนะเลิศ  Fight B รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Fight B รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ผู้ปกครอง กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยรางวัลชนะเลิศ  Fight C รางวัลรองชนะเลิศ  Fight C รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 Fight C รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1รางวัลชนะเลิศ  Fight Ladyรางวัลรองชนะเลิศ Fight Lady  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Fight Lady  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายจรัล ฉัตรเงินนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศ Fight Seniorรางวัลรองชนะเลิศ  Fight Senior และรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 Fight Senior รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายโสภณ  โปธินันท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหม่ เขต 1รางวัลบูบี้  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนรางวัลพิเศษในการแข่งขัน รางวัล Hole in One รางวัลตีใกล้ธง รางวัลตีไกลหรือตีไกลใกล้เส้น  พร้อมรางวัลจับฉลาก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์กีฬามากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 สอบถาม ได้ที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โทรศัพท์ (053)241281.