หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

11 ชาติรวมกีฬาปัญญาชนอาเชี่ยน ชัดเจนจำนวนนักกีฬา 15 กันยายน 53

Author by 26/03/12No Comments »

ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายปรีชา ประยูรพัฒน์ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย(กก.มท) ร่วมกันเป็นประธานประชุมผู้แทน มหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชี่ยนครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่15-23 ธันวาคม 2553 โดยมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยทั้ง 8 มหาวิทยาลัยร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ได้แจ้งว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่าในครั้งที่ผ่านมา โดยทาง คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พยายามประสานงานขอให้ทุกประเทศทั้ง 11 ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นที่แน่นอนแล้วว่า มหาวิทยาลัยประเทศพม่า ที่ไม่เคยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ก็ยืนยันที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมมอบหน้าที่ให้ ทางฝ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับการเชิญมหาวิทยาลัยในอาเชี่ยน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆหากประเทศใดมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณก็จะเข้าไปช่วยเหลือ สำหรับที่พัก นักกีฬานั้น จะให้นักกีฬาเข้าพักที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำทั้งหมด ส่วนเข้าหน้าที่และกรรมการ จะให้พักที่คุ้มภูคำ

ในส่วนของความชัดเจนของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและจำนวนนักกีฬานั้น รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ในวันที่ 15 กันยายน 2553 จะมีการประชุม ประธานกีฬามหาวิทยาลัยและผู้แทนนักกีฬาจาก 11 ประเทศ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ก็จะทราบว่า ประเทศต่างๆจะส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาชนิด มียอดจำนวนนักกีฬาเท่าไหร่ ในการประชุมครั้งนี้ ทาง ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะได้ชี้แจงเกี่ยวกับ ที่พักนักกีฬา สนามแข่งขัน พร้อมจะนำประธานกีฬาและผู้แทนประเทศต่างๆไปสำรวจที่พักและสนามแข่งขันด้วย

ส่วนพิธีเปิดและปิดการแข่งขันนั้น จะจัดที่ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมอบหน้าที่ให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นฝ่ายดำเนินการ รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า พิธีเปิดการแข่งขันได้วางแปลนไว้แล้วจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. และจะเสร็จสิ้นในเวลา 20.20 น. โดยจะจัดการแสดง จัดนักศึกษาเข้าไปร่วมเชียร์ พร้อมตกแต่งสถานที่ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดชุดการแสดงโขนภาคภาษาอังกฤษมาช่วยแสดงและ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ได้ประสานงานกับชนเผ่า 5 เผ่า มาแสดง พร้อม จัดการแสดงมหกรรมกลองของภาคเหนือทั้งหมดด้วย

ในส่วนของเพรสเซนเตอร์ นั้น เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ศูนย์เพรสเซนเตอร์ใหญ่ จะตั้งอยู่ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และยังจะมี เพรสเซนเตอร์ย่อย อยู่ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.