หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ภูมิปัญญาไทย

Author by 10/08/12No Comments »

               ภูมิปัญญาไทย…ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ 11 โรงเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมี           นายชัยรัตน์ ศรีเพชรดี ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษกล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่.