หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

57ทีมร่วมแฮนด์บอลประเทศไทยที่ ชม.

Author by 3/04/15No Comments »

     หมูประธาน copy     การแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 25588 เปิดแข่งขันวันนี้ มีทีมกีฬาแฮนด์บอลจาก 34 สโมสร  57 ทีม ร่วมแข่งขัน

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันฯโดยความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 โดยจะทำการแข่งขันใน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย-หญิง รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง รุ่นทั่วไปชาย-หญิง ใช้สนามแฮนด์บอลในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และสนามในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นสนามแข่งขันนั้น ในการแข่งขันครั้งนี้ มีสโมสรต่างๆในประเทศไทย 34 สโมสร อันมี โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ,รร.สตรีศรีน่าน,รร.วัดราชโอรส,รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์,รร.สุวรรณารามวิทยาคม,เลือดน้ำทะเลเข้ม,รร.สตรีสมุทรปราการ,รร.กีฬาอุบลราชธานี,รร.ลำปางกัลยาณี,รร.คิชฌกูฎ วิทยาคม,รร.กีฬาขอนแก่น,รร.การุ้งวิทยาคม, รร.ศรีบรรพตพิทยาคม,จังหวัดกระบี่,รร.เบ็ญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี,รร.พิจิตรพิทยาคม, รร.พัทลุงพิทยาคม,รร.ท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล,รร.สุรวิทยาคาร, ม.ราชภัฎเชียงใหม่, รร.มัธยมวัดนายโรง,สพล.กระบี่,จังหวัดน่าน, สพล.เชียงใหม่,ม.ราชภัฏศรีสะเกษ,สพล. สุพรรณบุรี,ม.เกษตรศาสตร์,จังหวัดเชียงใหม่, ม.สวนดุสิต,จังหวัดพิจิตร,สพล.กรุงเทพ,สพล. ลำปาง,ม.ราชพฤกษ์

สำหรับการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ใช้สนามเทนนิสกลางแจ้ง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นสนามแข่งขัน มีส่ง 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม กีฬาศรีสะเกษ,สตรีศรีน่าน,วัดราชโอรส,โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์, สายที่ 2 สุวรรณารามวิทยาคม,เลือดน้ำทะเลเข้ม,สตรีสมุทรปราการ,กีฬาอุบลราชธานี, หญิง  ใช้สนามเทนนิสกลางแจ้ง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นสนามแข่งขัน มีทีมส่งแข่งขัน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มี ลำปางกัลยาณี,สตรีสมุทรปราการ,กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ,คิชฌกูฎวิทยาคม, สายที่ 2 มีทีม กีฬาจังหวัดขอนแก่น,การุ้งวิทยาคม,สุวรรณารามวิทยาคม,ศรีบรรพตพิทยาคม,

ประชุมเทคนิค copy       รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย ใช้โดมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นสนามแข่งขัน มีส่งแข่งขัน 9 ทีม แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 3 สายๆที่ 1 มี จังหวัดกระบี่,เบ็ญจนเทพอุทิศเพชรบุรี,สุวรรณารามวิทยาคม, สายที่ 2 มีทีม วัดราชโอรส,พิจิตรพิทยาคม,รร.กีฬาศรีสะเกษ,สายที่ 3 มีทีม สตรีศรีน่าน,รร.กีฬาอุบลราชธานี,พัทลุงพิทยาคม,

รุ่นทั่วไปชาย  มีส่งแข่งขัน 15 ทีม ใช้โดมฟุตซอลสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่แป็นสนามแข่งขัน แบ่งออกเป็น5 สายๆที่ 1 มีทีม ม.ราชภัฏเชียงใหม่,มัธยมวัดนายโรง,สพล.กระบี่, สายที่ 2 จังหวัดน่าน,สุวรรณารามวิทยาคม,สพล.เชียงใหม่,สายที่ 3 มีทีม      สุรวิทยาคาร,วัดราชโอรส,ม.ราชภัฏศรีสะเกษ, สายที่ 4 มีทีม สพล.สุพรรณบุรี,ม.เกษตรศาสตร์, จังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 5 มีทีม ม.สวนดุสิต, จังหวัดพิจิตร,สพล.กรุงเทพ, รุ่นทั่วไปหญิง มีส่งแข่งขัน 11 ทีม ใช้โดมบาสเกตบอลสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เป็นสนามแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 สายๆที่ 1 มีทีม สพล.เชียงใหม่, สพล.สุพรรณบุรี,ม.ราชภัฏศรีสะเกษ, สายที่ 2 มีทีม จังหวัดน่าน,สพล.ลำปาง,ม.ราชพฤกษ์, จังหวัดเชียงใหม่,สายที่ 3 มีทีม กีฬาขอนแก่น, สุรวิทยาคาร,ม.ราชภัฏเชียงใหม่,สุวรรณารามวิทยาคม,

สำหรับการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุ จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ทุกสนาม ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และในเวลา 18.30 น. จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ บริเวณหน้าอาคารมาร์ติน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ โดย ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ส่วนพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วย จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 25588  เวลา 18.30 น.