หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

6 มี.ค.64 รับเสื้อเดินวิ่งเทิดพระเกียรติเชียงใหม่มินิมาราธอน เวลา10.00-15.00น.

                ทางคณะกรรมการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” แจ้งว่า คนที่จะมารับเสื้อเดินวิ่งฯ ในบ่ายวันที่4- 5 มี.ค.64 ได้ขอเลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 6 มี.ค.64  เวลา 10.00-15.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชนฺ 700 ปี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ คาดว่า ผู้ที่เข้าร่วมงานวิ่งดังกล่าวจะมีไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน และแบ่งการวิ่งออกมาเป็น 2 ระยะ คือมินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร และระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยสถานที่วิ่งจัดในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่กำหนดการกิจกรรมงานเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ เชียงใหม่มินิมาราธอน

มีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น. เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีสงฆ์โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ พร้อมด้วยพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ จังหวัดเชียงใหม่ และพระสงฆ์รวม ๖๙ รูป

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 พบกัน ณ สนามกีฬาสมโภชนฺ 700 ปี เชียงใหม่ 05.00 น. ลงทะเบียนหน้างาน

06.30 น. พิธีการเปิด โดยประธานในพิธี ร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน สามัคดีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี

06.45 น. เริ่มกิจกรรม warm up อบอุ่นร่างกาย

06.50 น. นักวิ่งทยอยเข้าจุดปล่อยตัว

07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม.

07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน ๕ กม.

08.00 น. นักวิ่งทยอยเข้าสู่เส้นชัย รับเหรียญ อาหารและเครื่องดื่ม

08.30 น. พิธีมอบรางวัล

09.00 น. จบกิจกรรม