หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

ปส.ร่วมกับจังหวัดน่านอบรมปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180    ดร.ฉัจฉรา วงศ๋แสงจันทร์  เลขาธิการ สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติหรือ ปส. ร่วมกับจังหวัดน่านจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์  และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 28-31 มี.ค. 2559 ณ โรงแรมน่านตรึงใจบูทิคโฮเต็ล จ.น่าน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ปส. และหน่วยงานจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพป้องกันดูแลอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากรังสี

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยทั้งภาครัฐ และเอกชน  ได้นำวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันต ภาพรังสี มาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตร และอื่นๆ ในขณะเดียวกันอันตรายที่อาจเกิด จากการทำงานที่ผิดพลาด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีนั้น สามารถเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่า จะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่ดีแล้วก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ ปส.โดยศูนย์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จึงมีภารกิจในการอบรมและฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมในการโต้ตอบและปฏิบัติการต่อเหตุฉุเฉินทางรังสี รวมทั้งกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุขึ้น ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5967600ต่อ1116.