หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่กสทช.ดูงานเทศบาลเมืองน่าน ศึกษาการนำสายไฟฟ้า-โทรศัพท์ลงดิน

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180               นายสุรพล เธียรสูตร   นายกเทศมนตรีเมืองน่านบรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าที่ กสทช.ในการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน จัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนในเขตชุมชนในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมืองน่านนายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราชจังหวัดน่าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สนง. กสทช.)

โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส่วนสิทธิแห่งทางโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดระเบียบเสาและสายสื่อสาร ปี 2557 และได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ การลงทุนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.ได้เติมเต็มความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินทั้งด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิคจึงได้กำหนดศึกษาดูงานการวางท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช

ขณะนี้กำลังดำเนินงานนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินจังหวัดน่าน โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองน่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน องค์การโทรศัพท์บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว ของ กสทช.เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายฯเพื่อนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ความเป็นมาคุณลักษณะและการใช้งานท่อร้อยสายใต้ดินปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำแนวทางและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลด้านสิทธิแห่งการให้บริการโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศไทยต่อไป.