หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

เชิญร่วมเทศกาลดอกชมพูภูคาบานฯ

Author by 8/02/16No Comments »

น่าน                จังหวัดน่าน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานเทศกาล “ดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน” ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เครื่องเงิน ผ้าทอและสินค้าโอทอป ของจังหวัดน่าน ให้รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินน่าน และกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 3  ภายใต้ชื่องาน  “เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เครื่องเงิน ผ้าทอและสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน ให้รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน และทรงให้จังหวัดน่านพัฒนาเครื่องเงินเมืองน่าน รวมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน เน้นการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าให้เกิดความได้เปรียบในด้านความแตกต่าง การเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพผสานการใส่ความชำนาญด้านหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ นายสำเริง  ได้กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ 5 ของการดำเนินงานตามโครงการฯ จังหวัดน่านได้กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอ เครื่องเงินจากนายแบบและนางแบบมืออาชีพ และแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษจากคุณแนท Miss Universe Thailand ในวันพิธีเปิดคือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และจัดให้มีมินิคอนเสริต์จากพอร์ช ศรัณย์ ดารานักแสดงชื่อดัง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น จังหวัดน่านจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวชมวิถีชีวิตจำลอง การสาธิตทำเครื่องเงินชนเผ่าเมี้ยน ผ้าทอเมืองน่าน และซื้อสินค้าในราคาพิเศษ คุณภาพระดับสากล ในงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 3 ตามโครงการพัฒนามหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลดอกชมพูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน.