หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน

เตรียมจัดงานเทศกาลศิลปะ”น่านเต๊อะ”

Author by 1/02/16No Comments »

7 (18)     เมื่อวันที่  23 มกราคม 2559  ที่ข่วงเมืองน่าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ. พร้อมด้วย พล.ตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายนรินทร์ เหล่าอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหัดน่าน และนายวินัยปราบริปูเจ้าของหอศิลป์ริมน่านร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 3 “(Nan Arts Festival) ตอน “น่านเต๊อะ” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นมุมมองการท่องเที่ยวแบบน่านผ่านการแสดงออกทางศิลปะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่การรวมตัวของศิลปินและผู้คนที่มีใจรักศิลปะทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่รังสรรค์สร้างแรงบันดาลใจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันผ่านกระบวนการทางศิลปะนำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักศิลปะ โดยคนน่านเพื่อคนน่านรวมถึงการเผยแพร่ถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะทั้งนี้ นายวินัยปราบริปู ประธานการจัดงานเทศกาลศิลปะน่านเปิดเผยว่าจากผลงานการจัดเทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและดึงดูดความสนใจจากคนน่านและนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาบรรยากาศท่องเที่ยวแบบผสมผสานคือ ธรรมชาติศิลปะและวัฒนธรรมอีกทั้งก่อเกิดการรวมตัวของผู้คนที่มีใจรักศิลปะทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันผ่านกระบวนการทางศิลปะนำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกในรูปแบบศิลปะสร้างสุข

สำหรับเทศกาลศิลปะน่าน(Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อตอน “น่านเต๊อะ” ซึ่งเป็นแนวคิดการนำภาษาล้านนาที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของคนน่านคือคำว่า “นั่นเต๊อะ” ซึ่งเป็นคำอุทานแสดงความครื้นเครงอารมณ์เป็นคำพ้องเสียงที่แสดงความหลากหลายของอารมณ์ บอกเล่าถึงรากวัฒนธรรมเป็นภาษาพูดที่แฝงในวิถีชีวิตแบบน่านกิจกรรมในงานปีนี้เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนรักศิลปะทั้งในและนอกจังหวัดแขนงต่างๆทั้งศิลปะ ทัศนศิลป์ วรรณกรรม ปติมากรรมดนตรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาพถ่ายภาพยนตร์สั้นโดยนักศึกษารวมทั้งศิลปะด้านอาหารที่รังสรรค์ผลงานทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างทัศนะที่งดงามให้สังคม.