หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยาประสบปัญหาแห้งแล้ง คาดกระทบน้ำบริโภค-ทำเกษตร

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดพะเยายังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้เกษตรกรชาวสวนบางพื้นที่ขาดน้ำในการเกษตรอีกทั้งน้ำในลำห้วยและน้ำในสายหลักต่างๆเกิดแห้งแล้งจนไม่มีน้ำทำการเกษตร  เช่นเดียวกับน้ำในกว๊านพะเยาซึ่งเป็นที่กักเก็บน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ก็ยังประสบกับปัญหาน้ำในกว๊านพะเยาแห้งแล้งและเหลือไม่ถึง 50% หรือมีปริมาณน้ำในกว๊านเพียง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร และทางสถานีประมงน้ำจืดพะเยาได้ทำการปิดประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาไว้ใช้ระยะยาว

กว๊านพะเยา เกิดจากลำน้ำสายต่างถึง 18 สายที่ไหลมารวมตัวกันในกว๊านพะเยา ที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำมาก พอถึงฤดูแล้งน้ำในกว๊านพะเยาก็จะแห้งลงแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับปีนี้ ที่น้ำในกว๊านพะเยาแห้งแล้งจนเห็นเนินดิน ตามจุดต่างๆกระจายไปทั่วกว๊านพะเยา อย่างเห็นได้ชัด   ช่วงเดือนมีนาคมหากไม่มีน้ำฝนตกเติมลงมาเพิ่มระดับน้ำในกว๊านพะเยา คาดว่าหลายอำเภอที่ต้องอาศัยน้ำจากกว๊านพะเยาบริโภคและทำการเกษตร จะประสบปัญหาการขาดน้ำอย่างรุนแรง.