หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ลดค่าครองชีพประชาชนประสบภัยแล้ง

Author by 4/03/16No Comments »

             thainews180   จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/59 ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 6 อำเภอ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้ง ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/59 ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 6 อำเภอ ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ของจังหวัดพะเยา จำนวน 8 ครั้ง คือ 1.อำเภอแม่ใจ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่วัดโพธิ์ธาราม หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย , 2.อำเภอเมืองพะเยา วันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่เทศบาลตำบลท่าจำปี หมู่ 10 ตำบลท่าจำปี , 3.อำเภอเมืองพะเยา วันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่วัดแม่นาเรือ หมู่ 10 ตำบลแม่นาเรือ , 4.อำเภอดอกคำใต้ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่บริเวณหน้าตลาดดนุพล หมู่ 11 ตำบลสันโค้ง , 5.อำเภอดอกคำใต้ วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่วัดบุญชุม หมู่ 6 ตำบลห้วยลาน , 6.อำเภอภูกามยาว วันที่ 20 เมษายน 2559 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอภูกามยาว , 7.อำเภอจุน วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอจุน และ 8.อำเภอเชียงคำ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ตำบลอ่างทอง

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 (เมื่อ 12 มกราคม 2559) ได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์จำหน่ายอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้อการครองชีพในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงเตรียมงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าดังกล่าวขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพต่อไป.