หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยารณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติฯ

Author by 16/02/15No Comments »

0      จังหวัดพะเยา ปล่อยขบวนรณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ณ บริเวณเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมมือกันป้องกันไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยควบคุมไฟป่า ทหาร อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน ตลอดจนขบวนรถยนต์ร่วมออกณรงค์ไปตามเส้นทางในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา (ถึงหน้า ม.พะเยา) อย่างไรก็ตามหลังจากทำการปล่อยขบวนดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่ละหมู่บ้านจะร่วมกันออกไปทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ของตนเองด้วย

นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กล่าวว่า จากสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤตหมอกควันอย่างรุนแรงทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพป่าและระบบนิเวศที่เกิดจากไฟป่า รวมไปถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยการไม่เผาในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการจัดขบวนณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปตามจังหวัดต่างๆ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงราย น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟโดยเร็ว ถ้ากรณีไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้แจ้งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โทรศัพท์ 1310 กด 3 หรือ สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการดับไฟได้ทันการณ์.