หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

Author by 3/05/15No Comments »

   ช่วยเนปาล       นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  ซึ่งส่งผลกระทบให้อาคารบ้านเรือนที่กรุงกาฐมาณฑุ และเมืองใกล้เคียงได้รับความเสียหายพังถล่ม มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลายพันคน    โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล จึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการรับบริจาคเงิน สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) ชั้น 1 และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา เพื่อรับบริจาค เงิน และสิ่งของสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ได้แก่เงิน อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเนปาล และยังไม่ผ่านการใช้งาน โดยประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป สามารถบริจาคได้ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) ชั้น 1 และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.