หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิ พร้อมเปิดจุดประชาสัมพันธ์

Author by 16/01/16No Comments »

     ข้าวหอมมะลิ           เมื่อวันที่ 13 มกราคม 59 จังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทำพิธีเปิดจุดประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายข้าวหอมมะลิ  ที่ร้านทรัพย์สุขุม  บริเวณริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นร้านขายของฝาก ของที่ระลึกของ จ.พะเยาที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาหาซื้อของฝากตลอดทั้งปี โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา  โดยการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ให้กลุ่มเกษตรกร  และสหกรณ์ที่ผลิตข้าวคุณภาพ  และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  และนักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะสนับสนุน และเลือกซื้อข้าวหอมมะลิพะเยาที่มีคุณภาพดี  ในอันดับต้นๆของประเทศ

โดยจุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายข้าวหอมมะลิแห่งนี้จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายหลักให้กับกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 แห่งในจังหวัดพะเยา โดยมีผลิตภัฑณ์ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ  ข้าวพันธุ์อื่นๆเช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้างกล้อง ข้าวลืมผัว  ข้าวเหียว ข้าวไรท์เบอร์รี่  ข้าวก่ำพะเยา และผลิตภัณฑ์ปแรรูป เช่น ชาข้าวก่ำ เป็นต้น

ที่สำคัญวันนี้ยังมีการยังมีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และผู้จำหน่ายข้าวหอมมะลิในพื้นที่  โดยการทำข้อตกลงร่วมกัน 2 ฝ่าย  ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารที่ใช้หรือจำหน่ายข้าวหอมมะลิให้กับผู้บริโภค และจัดให้มีการชิมข้าวหอมมะลิและข้าวอื่นๆของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย   โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก.