หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา

พะเยาเปิดจุดรับซื้อยางพารา ที่ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พล.ต.วิรัช ปัญจานนท์ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการตรวจจุดรับซื้อยางพาราในพื้นที่ตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นจุดเดียวที่เปิดรับซื้อตามโครงการของรัฐบาล และสามารถเปิดเป็นจุดรับซื้อได้ในวันแรกในวันนี้. แต่ยังไม่มีชาวบ้านนำยางพารามาจำหน่ายแต่อย่างใด เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนระเบียบปฏิบัติมากมาย รวมทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ การยางไทย หรือ กยท ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ติดขัดปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไม่ถูกต้อง จึงทำให้การจำหน่ายยางพาราดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกษตรไม่สามารถจำหน่ายยางพาราตามโครงการนี้ได้

ขณะที่นายสาย อินคำ คณะกรรมการการยางไทย ระบุว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวในส่วนตัวแล้วตนเองรับทราบถึงความต้องการของรัฐบาลในการที่จะลดปริมาณยางในประเทศไทย รวมถึงเป็นการแทรกแซงตลาดนั้น โดยความคิดแล้วตนเองคาดว่าจะไม่สามารถทำให้ราคายางพารา ขยับตัวขึ้น สูงได้ โดยแนะให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐบาลใช้หรือบริโภคยางในประเทศไทยให้มากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 60% เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้สามารถจำหน่ายยางพาราที่ใช้สำหรับในประเทศไทยได้และราคาจะขยับตัวขึ้นเองและควรให้รัฐบาลดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราก็จะสามารถอยู่ได้.