หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกออกประกาศแจ้งเตือน นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนฯ

Author by 27/01/16No Comments »

สัตว์                นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคจากสัตว์สู่สัตว์และจากสัตว์สู่คนที่สำคัญอีกโรคหนึ่ง โรคนี้เป็นได้ในสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยมีสุนัขเป็นพาหะที่สำคัญ เนื่องจากสุนัขมีโอกาสป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มากที่สุด รองลงมาคือแมว ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 ราย ซึ่งในฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีการแพร่พันธุ์หรือเรียกกันว่า “ช่วงติดสัด” ส่งผลให้สุนัขตัวผู้มีพฤติกรรมดุร้าย หงุดหงิด และกัดกันเพื่อแย่งตัวเมีย อีกทั้งยังหวงแหนอนาเขตห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข และแมวไปรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ คลินิกเอกชน หรือโดยอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมจากสัตว์แพทย์แล้ว ซึ่งมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่าเจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข แมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อ อายุ 2 – 4 เดือน และฉีดครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเจ้าของสัตว์ต้องแสดงเครื่องหมายประจำสัตว์ไว้ที่ตัวสัตว์ให้เห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนไม่นำสัตว์เลี้ยงไปวัคซีนตามกำหนด หรือเมื่อฉีดวัคซีนแล้วไม่แสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ไว้ที่สัตว์ให้เห็นได้ชัดเจน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หากประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 258654 ในวันและเวลาราชการ.