หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

รณรงค์มอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน

Author by 2/01/15No Comments »

                   IMG_5935 (Custom)เมื่อวันที่  31 ..57 ที่  ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก       นายชาติชาย  สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุม ผ่านทางระบบ video conference ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับฟัง และรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกคณะทำงานได้รายงานถึงผลการปฏิบัติงานตลอดจน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับที่ประชุมได้รับทราบ อาทิเช่น ปัญหาการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เส้นทางเลี่ยง หรือเส้นทางลัด ไปทางภาคเหนือ ซึ่งการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางมีน้อยเกินไปทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่รู้เส้นทาง ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนในถนนสายหลักซึ่งในเรื่องนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกเร่งเข้าไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่ผ่านจังหวัดพิษณุโลกเกิดความสะดวก และสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้เน้นย้ำให้หน่วยราชการร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเสียสละ อดทนและเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกันตามนโยบายของจังหวัดในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต โดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2558  ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 -24.00 น. จังหวัด พิษณุโลกมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง แยกเป็น อำเภอเมือง 6 ครั้ง อำเภอชาติตระการ 1 ครั้ง อำเภอบางระกำ 1 ครั้ง อำเภอพรหมพิราม 1 ครั้ง อำเภอวัดโบสถ์ 1 ครั้ง อำเภอวังทอง 3 ครั้ง อำเภอเนินมะปราง 2 ครั้ง อำเภอนครไทย และอำเภอบางกระทุ่ม ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ  มีจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส 14 ราย เป็นชาย 12 ราย หญิง 2 ราย จำนวนผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นชายทั้ง 3 ราย.