หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180            นายมนต์ชัย     วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 46 อัตรา  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ภาคปฏิบัติ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งให้บุคคลที่สมัครเข้าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 223718 – 20 ต่อ 408 ในวันและเวลาราชการ.