หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

Author by 25/04/16No Comments »

พิษณุโลก     เมื่อวันที่20 เม.ย.59   ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางรุจิรา หวังตระกูลดี นายจเร ภู่ศรี นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ และนายสำรวย  ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” ของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 โดยมี นางทัศนีย์ ณ อยุธยา ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่อาวุโสกว่า พบปะเพื่อนในวัยเดียวกันและเป็นการเติมเต็มพลังกาย-ใจให้เข้มแข็งอยู่ได้อย่างมีความสุขในชีวิตประจำวัน ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ สวดมนต์ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงประจำชมรมฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ อวยพรวันเกิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปที่มาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเกียรติและประกาศคุณความดีที่ท่านพึงกระทำ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก.