หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

เตรียมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ใส่บาตรวิถีพุทธเทศกาลสงกรานต์

Author by 4/04/16No Comments »

           พิษณุโลก     นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดให้มีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยแต่โบราณ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ

ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจะตรงกับวันที่ 13,14 และ 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่งดงาม เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยในที่ประชุมได้มีมติให้จัดกิจกรรม ” สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ใส่บาตรวิถีพุทธ ” เป็นกิจกรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 23.00 น. ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน บุคลากรในสังกัด และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยใส่บาตรวิถีพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน โดยพร้อมเพรียงกัน.