หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก

แฟชั่นโชว์การกุศลอนุรักษ์ชุดผ้าไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

Author by 25/04/16No Comments »

พิษณุโลก                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์  กีฬาแปง  ประธานแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดกิจกรรม เดินแฟชั่นโชว์การกุศล เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายชุดผ้าไทย และชุดผ้าไทยพื้นเมือง พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

กิจกรรมดังกล่าวสมาคมแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายชุดผ้าไทย และชุดผ้าไทยพื้นเมือง พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และอุปการะซึ่งกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทย รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมผ้าไทย ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สืบทอด และริเริ่มให้อนุรักษ์ศิลปะบนผืนผ้าอีกทั้งทรงเป็นต้นแบบการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อไป

กิจกรรมภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดลีลาชุดไทยพระราชนิยม เทิดไท้องค์ราชินีศรีสยาม การเดินแฟชั่นโชว์ชุดลีลาอาภรณ์ นครสองแคว การเดินแฟชั่นโชว์ชุดเทพธิดาผ้าซิ่น การเดินแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ชุด งามแบบไทยสไตล์ 4 ภาค และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย.