หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

กลุ่มเอ้าท์ดอร์ลำปาง จัดกิจกรรม”น้องสุขใจ”ครั้งที่ 8

Author by 20/01/16No Comments »

นางเบญญาภา ต้นกันยา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง ในฐานะผู้ประสานงาน กลุ่ม Outdoor LAMPANG  แจ้งว่า กลุ่ม Outdoor LAMPANG เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนผู้รักความอิสระทางความคิด จำนวน ประมาณ 50 คน ที่มีแนวคิดที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเพื่อนสนิท มิตรสหาย

         thainews180       โดยเน้นการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อความสุขของผู้คน ได้เตรียมจัดกิจกรรม โครงการน้องสุขใจ ครั้งที่ 8 โดยจะนำสิ่งของบริจาไปมอบให้น้องๆ ผู้ยากไร้ ในวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2559  ที่โรงเรียนบ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในขณะนี้กำลังรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น ถุงเท้า รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และของใช้จำเป็น เพื่อเตรียมเป็นตัวแทนผู้บริจาค นำเครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน เครื่องเสียง(ชุดเล็ก) สำหรับการประกาศประชาสัมพันธ์  อุปกรณ์กีฬา   และยาสามัญประจำห้องพยาบาลไปมอบให้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่ม  เป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางสังคม และการศึกษา  แก่เด็กนักเรียนในชนบท ห่างไกล

กิจกรรมที่จะทำร่วมกับน้องๆ เช่น การเล่นเกมส์   เลี้ยงอาหารกลางวัน  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี และยากจน  กิจกรรม “น้องสุขใจ”ที่ทางกลุ่มจัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสิ่งดีๆ จากสังคมภายนอก สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครูและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 150 คน จึงเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ หรือทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ติดต่อสอบถาม และร่วมเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08 9737 0663 และ 08 46133 775  หรือติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง ในวันเวลาราชการ