หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง

คนลำปางสนใจงานศิลปะ ประมูลภาพวาดของศิลปินระดับประเทศ

Author by 8/03/16No Comments »

ลำปาง       เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง     และสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง   นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะ และการประมูลภาพวาดของศิลปินแนวหน้า เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะภาพวาดของศิลปินระดับประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลงาน และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  เพื่อสร้างและกระตุ้นแรงบันดาลใจในงานศิลปะ มีการจัดกิจกรรมประมูลภาพวาด เพื่อนำรายได้เป็นกองทุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก   และเยาวชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

นายกิตติภูมิ นามวงค์   นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เผยว่า  นับเป็นความโชคดีของเด็กเยาวชน และประชาชนชาวลำปาง  เพราะนอกจากจะได้ชื่นชมผลงานศิลปะ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางด้านศิลปะโดยตรงจากศิลปินกลุ่ม Art to Learn ที่ได้เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังได้มาโชว์การวาดภาพสด จำนวน ๓ ภาพ เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของจังหวัดลำปาง  สำหรับการเปิดประมูลภาพวาดเพื่อการกุศล จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ภาพ ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตเป็นกุศล และผู้ที่รักในงานศิลปะร่วมประมูลภาพวาดในครั้งนี้ เป็นเงินรวมจำนวน ๑๗๙.๐๐๐ บาท  โดยภาพจิตรกรรมผลงานของศิลปินเหล่านี้จะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑ เดือน ผู้ที่มีความสนใจและรักงานด้านศิลปะ สามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะ  ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ.